Restaurace v Praze

Vyberte si nejlepší firmu pro pořádání svatebního cateringu v Praze - Catering na svatbu

Yam Yam Vyšehrad Praha

Praha > Praha 4 > Yam Yam Vyšehrad
Restaurace Praha
Stanice metra Vyšehrad 1670, Praha 4
Otevírací doba
Ne–Čt 11:00-23:00
Pá–So 11:00-24:00
Tel: 261 264 265
774 844 443
www.yamyam.cz

Mapa

Yam Yam Vyšehrad - hodnocení a recenze

Rob
Yam Yam Vysehrad closed due to serious violations of the principles of personal and operational hygiene and crossing at prepare food ... jako kompetentní a územně příslušný orgán státního zdravotního dozoru jsme obdrželi dne 29. 6. 2016 Váš podnět na zdravotní potíže po konzumaci pokrmu It´s Litchi!, který byl zakoupen v provozovně společného stravování The Food a Café Yam Yam, stanice metra Vyšehrad, Praha 4. Na Váš podnět byla dne 13. 7. 2016 pracovníky Hygienické stanice hlavního města Prahy provedena státní kontrola, která byla zaměřena na dodržování podmínek správné výrobní a hygienické praxe při přípravě a podávání pokrmů, dodržování zásad provozní a osobní hygieny, skladování a původ surovin, používaných při přípravě pokrmů ve výše uvedení provozovně s jejich následnou manipulací při přípravě pokrmů. Na místě bylo zjištěno závažné porušování zásad osobní a provozní hygieny a dále křížení při přípravě pokrmů, tedy porušování nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin. Z tohoto důvodu bylo v provozovně nařízeno dle §84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění OKAMŽITÉ UZAVŘENÍ provozovny, a to až do doby odstranění závad. ...